Forex

Share

forexForex ili Forex Market, od engleske skraćenice Foreign Exchange Market, je najveće necentralizovano finansijsko tržište na svetu. Nazivi koji se još susreću u terminologiji su Retail Forex, FX, ili FX Spot i svi podrazumevaju forex trgovanje. Trgovinski obim koji obuhvata Forex tržište iznosi više od tri triliona dolara na dan. Ako bismo uporedili volumen na Njujorškoj berzi koja ujedno predstavlja i najveću berzu na svetu, koji iznosi oko dvadeset pet milijardi dolara dnevno, jasno je da je Forex tržište ogromno i zapravo je veće oko tri puta u ukupnom iznosu od svih svetskih tržišta akcija i opcija. Forex tržište kakvo poznajemo danas, zahvaljujući naglom napretku IT tehnologije, nije ranije funkcionisalo sa sadašnjom brzinom u izvršavanju naloga (ekspeditivnost) učesnika trgovine i nije imalo masovnost kakva je u poslednjoj deceniji. Naime, nakon 1998. godine, spot trgovanje valutama kao najpopularniji forex instrument širom sveta, ostvarivao je oko 37% svih aktivnosti. Istovremeno, ostali udeo ukupnog finasijskog tržišta činili su forward-s i swap-s sa 57%, opcije sa 5% i futures sa 1% udela. Spot tržište se odlikuje brzom promenljivošču sa velikim oscilacijama što donosi velike profite, ali može prouzrokovati isto tako i velike gubitke. Inače, spot tržište se sastoji od bilateralnog ugovora po kome jedna strana daje određenu količinu date valute nasuprot prijemu određene količine druge valute, pa forex tržište kao osnovni pojam podrazumeva istovremenu kupovinu jedne valute i prodaju druge. To znači, da forex tržište podrazumeva trgovanje novcem ili trgovinu valutnim parovima. Forex tržište se odlikuje visokom likvidnošću i volatilnošću, na šta konkretno utiče stepen fluktuacije cena valuta unutar određenog vremenskog perioda. Takozvani free-floating ili slobodno promenljive valute kao što su euro, japanski jen i druge valute, često su volatilne u odnosu na američki US dolar. Forex tržište kao decentralizovani način trgovine valutama je zapravo doživelo spektakularni razvoj 1978. godine kada je dozvoljeno da valute slobodno fluktuiraju jedna u odnosu na drugu. Poređenja govore da je, dnevni promet 1977. godine je bio oko pet milijardi dolara, a 2000. godine se povećao na 1,5 biliona dolara. Pored navedenog, glavni faktori koji su još doprineli ovolikom rastu Forex tržišta su promenljivost kamatnih stopa, porast korporativnog učešća, razvoj telekomunikacija, razvoj kompjuterskih tehnologija itd.

Forex tržište  je, dakle, necentralizovano tržište, a glavni akteri na ovom tržištu su komercijalne i investicione banke, zaštitni fondovi i velike korporacije. Forex tržište kao osnovnu svetsku valutu ima američki dolar, koji je zapravo osnovna valuta za trgovanje, a najzastupljenije valute pored dolara su euro, japanski jen, britanksa funta, kanadski dolar, švajcarski franak, a sve više je prisutan i australijski dolar. Pored valutnih parova na Forex-u se trguje i drugim investicionim instrumentima kao što su nafta, plemeniti metali i sl. Inače, na međubankarskom tržištu glavni poslovi su međunarodne prirode, što za posledicu ima globalno takmičenje u valutnim kursevima, dok korporacije najčešće fokusiraju svoje forex aktivnosti na domaće tržište ili trguju uz pomoć srtanih banaka koje trguju u istoj vremenskoj zoni, tako da iako se aktivnosti zaštitnih fondova i korporacija povećavaju banke i dalje imaju najdominantniju ulogu na polju koje predstavlja Forex.

Pogledajte i kako zaraditi novac i još neke dodatne poslovne ideje.

Share

Tagovi: ,

Comments are closed.