Poslovne finansije

Share

poslovne finansijePoslovne finansije su nauka o tome kako treba donositi investicione i finansijske odluke u preduzeću ili kompaniji, u teoriji, kao i kako se to čini u praksi. Poslovne finansije se mogu definisati kao naučna disciplina koja se bavi teorijom i metodologijom finansijskog upravljanja u kompanijama. Poslovne finansije se posmatraju i kao naučna disciplina izučavanja finansijskog upravljanja, investiranja, analize rizika finansijskog tržište, kao i institucija. Međutim, poslovne finansije kao upravljački koncept, mogu da se bave i izučavanjem finansijskog okruženja, da proučavaju finansijske instrumente i da se bave upravljanjem finansijama u poslovnim subjektima.

Uloga koju imaju poslovne finansije je srazmerna ulozi finansijskog poslovanja poslovnog subjekta, a kao cilj ima da obezbedi normalno, neometano odvijanje njegove poslovne aktivnosti uz što manje angažovanje finansijskih sredstava, da minimizira troškove pribavljanja tuđih sredstava i da teži ka maksimiranju prihoda od slobodnih sopstvenih sredstava. Sve navedeno, treba da doprinese ostvarivanju što boljeg rezultata poslovanja poslovnog subjekta, kao i da obezbedi bolju budućnost i razvoj. Zato se u prvi plan, kao osnovni cilj koji imaju poslovne finansije, postavlja  pitanje šta je poslovna politika određenog poslovnog subjekta, kako bi se u skladu sa tim postavile investicione i finansijske odluke. Poslovne finansije, dakle, kao centralno pitanje tretiraju načine za podržavanje pomenutih odluka, što se iskazuje u setu ciljeva poslovnog subjekta, kao što su: maksimizacija profita,  maksimizacija prinosa na angažovani kapital, opstanak poslovnog subjekta, dugoročna stabilnost poslovnog subjekta i kontinuirani rast, zadovoljavanje ciljeva nosilaca materijalnih interesa u poslovnom subjektu,  maksimizacija vrednosti kompanije za vlasnike (akcionare) i slično.

Međunarodne poslovne finansije obuhvataju poslovne finansije sa elementom inostranosti, kod kojih privredni subjekti pribavljaju novčana sredstva iz inostranstva i to uglavnom u stranoj valuti, za potrebe ostvarivanja svojih poslovnih ciljeva, korišćenje tih sredstava u zemlji ili inostranstvu, kao i investiranje novčanih sredstava radi ostvarivanja preduzetničkih ili čisto finansijskih ciljeva. Cilj međunarodnog poslovnog finansiranja je, sa jedne strane, obezbeđenje potrebnog iznosa i najpovoljnije strukture sredstava iz međunarodnih izvora za ostvarivanje poslovnih ciljeva i poduhvata i, sa druge strane, ekonomski najracionalnija ulaganja slobodnih sredstava kroz međunarodne transakcije. Međunarodne poslovne finansije podstiču razvoj međunarodnog tržišta novca i kapitala, jer finansijsko tržište postoji svuda gde se obavljaju finansijske transakcije, dok se u konkretnom smislu ono definiše kao organizovano mesto na kome se susreću ponuda i tražnja za različitim oblicima aktive i finansijskih instrumenata. Definiše se i kao organizovano mesto i prostor na kome se traže, tj. nude finansijsko-novčana sredstva i na kome se, zavisno od ponude i tražnje, organizovano formira cena tih sredstava. Karakteristično je i napomenuti da Forex Market kao valutno tržište, praktično nema fizičko mesto razmeme, odnosno, predstavlja najveće necentralizovano tržište novca na svetu. Može se reći da se međunarodne poslovne finansije bave tržištem novca i kapitala u najširem smislu te reči, s tim da treba naglasiti da po svojoj osnovnoj vokaciji, tržište novca funkcioniše preko svojih osnovnih instrumenata finansiranja. Naime, novčano tržište je takva vrsta tržišta na kome se traže i nude kratkoročna novčana sredstva i na njemu se odvija davanje i uzimanje kratkoročnih kredita i kupoprodaja kratkoročnog novca i određenih hartija od vrednosti u cilju osiguranja likvidnosti, ostvarivanja kamatne arbitraže i realizacije špekulativnih aktivnosti. Najznačajnije HOV ovog tržišta su kratkoročne državne obveznice, blagajnički zapisi komercijalnih banaka i centralne banke, depozitni certifikati, bankarski zapisi i komercijalni papiri. Sa druge strane, tržište kapitala je specijalizovano tržište na kome se trguje dugoročnim novčanim sredstvima – kapitalom i dugoročnim HOV, odnosno vrednosnim papirima i onim finansijskim instrumentima čiji je rok dospeća duži od jedne godine. Na ovom tržištu se trguje akcijama, obveznicama, certifikatima i drugim dugoročnim HOV. Dakle, funkcionisanje razmene novca i kapitala na globalnom nivou se odvija u finansijskom sektoru kojim se bave međunarodne poslovne finansije.

Share

Tagovi: , ,

Comments are closed.